CD&V en Volks Ternat

Om aan hun kiezers duidelijk te maken wat de partij in het regeerakkoord had gekregen uit hun verkiezingsprogramma wou CD&V en Volks Ternat een brochure maken. Hier hebben wij uiteraard met plezier voor gezorgd!

Eerst en vooral moesten er een hele hoop cijfers meegedeeld worden. Daarnaast ook een gigantische opsomming van werkpunten. Daarom leek het ons een leuk idee om langs de binnenzijde van de folder de plattegrond van Groot Ternat weer te geven met een grafische voorstelling van die werkpunten. Overzichtelijk opgedeeld in verschillende categorieën.

Langs de achterzijde werden de verschillende cijfers schematisch weergegeven. Het resultaat is een overzichtelijk en leuk ogende folder die uitnodigt om te lezen!

Lancering project

7 januari 2020

Lokaal gevoel

Door de vele cijfers en opsommingen grafisch weer te geven en af te wisselen met leuke, mooie foto’s van groot Ternat zorgden we voor een binding met de doelgroep.

Wil jij je zaak ook op de digitale kaart zetten?